1128

Ekológia

ZMENŠUJEME NAŠU EKOLOGICKÚ STOPU

Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát. Predstavuje celkové množstvo prostriedkov na zabezpečenie všetkého čo spotrebúvame (energia, voda, suroviny, materiály...) a na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu.
 

  • firma VASPO STONE s.r.o. svojimi výrobkami neznečisťuje a neohrozuje životné prostredie, nakoľko má bezodpadovú technológiu .
  • firma  používa na uskladnenie sypkého materiálu silá , ktoré sú vybavené modernými účinnými filtrami.
  • použitá voda pri technologickom procese sa dostáva do výrobku a nedochádza k znečisteniu. V prípade uniku vody má firma  na svojich spevnených plochách vybudovanú dažďovú kanalizáciu s lapačmi tukov.
  • vo výrobných  priestoroch je zabudovaná klimatizácia, ktorá upravuje a reguluje vlhkosť vzduchu a prašnosť. 
  • pri výrobe a manipulácii s výrobkami vzniká odpad / rozbité obklady/. Odpad odovzdávame na recykláciu do firmy ERSON RECYCLING, s.r.o.
  • recykláciu obalov uvedených na trh Slovenskej republiky zabezpečujeme prostredníctvom systému NATUR-PACK, a.s. 
  • nové zákony, vykonávacie predpisy a vyhlášky EÚ , ktoré chránia životné prostredie, vedú VASPO® k inovácii resp. výmene strojného parku. Náhradou a úpravou súčasných strojov sa znečisťovanie prostredia minimalizuje a dostáva sa do súladu s platnými normami EÚ.
  • dodávateľov technológií a strojov, ktorý ponúka slovenský trh robí dôkladným výberom. Snaží sa o výber strojov s nízkou energetickou náročnosťou, čím sa zabezpečí úspora elektrickej energie. 
  • produkcia nadmerného odpadu i prebytočná ťažba lesov na Slovensku nám nie je ľahostajná. Preto sa snažíme eliminovať zasielanie faktúr poštou a nahrádzame ho elektronickým zasielaním. 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
VASPO STONE s.r.o. sa snaží tak ako pri samotných výrobkoch byť v súlade s prírodou a minimalizovať svoju ekostopu aj  v  samotnom výrobnom procese. V posledných rokoch sme v testovacom režime spustili vlastnú fotovoltaickú elektráreň na rozlohe cca 1500m2, s úložnou kapacitou energie 1MWh, ktorá nám nemalou čiastkou pokrýva celkovú spotrebu energie. Naše výrobky sú vyrobené za pomoci zelenej energie.
 
ROZUMNÉ HOSPODÁRENIE
Rozumné hospodárenie s energiou, surovinami, materiálmi i ľudskými zdrojmi a následné zníženie zaťaženia prírody pri zachovaní plnej kvality výrobného procesu a samotných výrobkov je krédom našej spoločnosti od počiatku. Vďaka modernizáciám a pokrokom v technologickom procese sa nám darí naše krédo premieňať v realitu. Maximálne kladieme doraz na čistotu výrobného procesu a zachovanie prírodného dedičstva.
 
ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT
Environmentálny manažment znamená riadenie procesu nakladania s odpadom cez jeho separovanie, skladovanie, prípravu na odvoz a odvoz. Samozrejme okrem obnoviteľných zdrojov energie sme pristúpili aj k dôkladnému separovaniu odpadu a jeho ekologickej likvidácií. Zaviedli sme manažment pre znižovanie množstva odpadu a jeho efektívnu recykláciu. Zodpovedne pristupujeme k životnému prostrediu.


 
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSÚŤAŽ 
5 x 100€

fotosutaz
 
Vaše pekné realizácie odmeníme
zaujímavými cenami ...viac
GRAFICKÝ
NÁVRH

grafnavrh
 
Grafický návrh podkladov Vám
vytvoríme úplne ZDARMA ...viac
KATALÓG
katalog
 
Popustite uzdu fantázií
listovaním v našom katalógu ...viac
CASHBACK

 
Využite možnosť vrátenia peňazí
za nápadité realizácie! ...viac

 

AKCIA

Bočný panel

Actions:
https://www.vaspo.sk/akcia-0
Aktuality:
https://vaspo.sk/aktuality
... Prirodzený ako príroda sama ...